Radovi na visinama


Spomenici nulte kategorije

Podrazumjevaju radove na visinama i teško dostupnim mjestima na spomenicima nulte kategorije kao što su crkve, groblja i ostali kulturni objekti pod zaštitom konzervatorskog odjela za koje osim vještine i znanja posjedujemo i posebno odobrenje - licencu ministarstva kulture.