Kontakt

OCTOPUS RIJEKA d.o.o.
za građevinske radove
na visinama

Adresa
Milutina Barača 19
51000 Rijeka
Tel/fax
051 213 015
051 214 451
Fax
051 262 721
email
octopus@octopus.hr
OIB
48040192055Vaše ime
Kontakt
Poruka