Geotehnički radovi


Stjenski pokosi

Zaštita stijenskih pokosa uz postojeće prometnice i uz prometnice u izgradnji vrši se na slijedeće načine:

- Zaštita pokosa pocinčanim čeličnim mrežama
- Zaštita pokosa zategama od čeličnih užeta
- Zaštita pokosa mlaznim betonom
- Zaštita pokosa geotehničkim sidrima
- Zaštita pokosa geosinteticima
- Zaštita pokosa ozelenjavanjem, hidrosjetvom

S obzirom na geotehničke uvjete, moguće je vršiti zaštitu kombinacijom navedenih načina:

POCINČANIM ČELIČNIM HEKSAGONALNIM MREŽAMA

Ovakva vrsta zaštite se primjenjuje kada je potrebno spriječiti padanje sitnog kamenja na prometnicu. Za ovu vrstu zaštite koriste se mreže slijedećih karakteristika:

- šesterokutna dvostruko uvijena pocinčana mreža TIP 8 x 10
- jednostruko pocinčanje 240-290 g/m2
- otvor oka D=80 mm
- vlačna čvrstoća žice 38-50 kg/mm2
- promjer žice 3 mm
- promjer žice na krajevima 4 mm
- težina 1,78 kg/m2

Prije same postave mreža pokos će se prema potrebi očistiti od labavih dijelova i slobodnog kamenja, raslinja, grmlja i drveća ručnim alatima. Radove izvode djelatnici specijalizirani za rad na visini koristeći alpinističku opremu i tehniku. Pocinčane heksagonalne zaštitne mreže u svemu prema zahtjevima OTU 2.15.9. se ugrađuju na ankere RA 12 mm, dužine 50 cm koji se postavljaju na vrhu pokosa na razmaku 2-3 m. Mreže se na vrhu pokosa preklapaju i fiksiraju za ankere čeličnim užetom promjera 12 mm, te se po vertikali spajaju posebnim čeličnim prstenovima na razmaku od 25 cm pomoću odgovarajućih kliješta. Na dnu se mreže optežavaju betonskim utezima ili fiksiraju klinovima i čeličnim užetom. Širina mreža za zaštitu pokosa iznosi 2-3m.

Radovi se izvode na način da se mreže podižu s nivoa ceste do vrha pokosa. Radove izvode djelatnici specijalizirani i osposobljeni za rad na visini koristeći alpinističku opremu.


MLAZNIM BETONOM I GEOTEHNIČKIM SIDRIMA

Radovi na zaštiti pokosa izvode se ugradnjom mlaznog betona MMB 30 (C 25/30) sa postavom armaturne mreže, te ugradnjom samobušivih geotehničkih ili štapnih sidara od rebraste armature, nosivosti i na rasteru po geotehničkom proračunu. Sidra se injektiraju cementnom smjesom od dna bušotine do glave sidra do potpunog zapunjenja bušotine te se pritežu momentnim ključem ili hidrauličnom opremom.

Nakon postave sidara izvodi se zaštita mlaznim betonom i armaturnim mrežama na način definiranim u projektu. U svrhu procjeđivanja pokosa i smanjenja hidrostatskog tlaka koji može nastati između stijene i mlaznog betona, između sidara se ugrađuju procjednice od PVC cijevi Ø 50 – Ø 80 mm.


MREŽOM, SIDRIMA I SAJLAMA

Ovaj tip zaštite nije predviđen u OTU, ali se pokazao vrlo uspješnim na izvedenim autocestama. Usvojen je jer omogućuje smanjenje upotrebe mlaznog betona na najmanju moguću mjeru. Koristi se za osiguranje stabilnosti pokosa kod kojih postoji mogućnost ispadanja blokova koje nije moguće sve pojedinčno obuhvatiti sidrima. Tu se dio blokova osigurava direktno sidrima, a dio indirektno preko mreža i čeličnih sajli.


GEOSINTETICIMA

Za ovakvu vrstu zaštite pokosa koriste se proizvodi od PE ili PVC materijala, otporni na atmosferske uvjete, koji služe kao podloga za ozelenjavanje pokosa, a u svrhu zaštite od erozije. Ti proizvodi mogu biti u obliku trodimenzionalnih mreža (MAT, MEGAMAT) ili saćastih WEB struktura od PE traka, koji se nakon postavljanja na pokose naknadno ozelenjavaju. Postupak postavljanja na pokos je različit za pojedine vrste materijala, te ovisi i o podlozi na kojoj je potrebno izvršiti zaštitu.


OZELENJAVANJEM, HIDROSJETVOM

Na prethodno postavljene trodimenzinalne mreže tipa MAT ili MEGAMAT moguće je nanijeti hidrosjetvu, a u svrhu ozelenjavanja pokosa. Čestice mješavine za hidrosjetvu ostaju zaglavljene u trodimenzionalnoj strukturi mreže, te se na taj način lako uhvate za podlogu i stvore zeleni pokrivač na pokosima. Ozelenjavanje na saćastoj WEB strukturi vrši se na način da se ćelije zapunjavaju zemljanim materijalom, te se na tako stvorenu podlogu lako izvrši sadnja različitih biljnih materijala.