Geotehnički radovi


Građevne jame

U slučaju da se građevinske jame kopaju u blizini građevina, stambenih, društvenih ili poslovnih objekata, potrebno je prethodno napraviti tzv. "roštiljnu konstrukciju" radi dodatnog ojačanja stjenskog pokosa.

Ukoliko je teren na kojem se takvi radovi obavljaju neopterećen popratnim sadržajima, odnosno, nije u blizini navedenih objekata, radovi se ne razlikuju znatno od sanacija usjeka.

Radovi na zaštiti pokosa izvode se pomoću mlaznog betona MMB 30 (C 25/30) sa postavom armaturne mreže, te ugradnjom samobušivih geotehničkih ili štapnih sidara od rebraste armature, nosivosti i na rasteru po geotehničkom proračunu.

Sidra se injektiraju cementnom smjesom od dna bušotine do glave sidra do potpunog zapunjenja bušotine te se pritežu momentnim ključem.

Nakon postave sidara izvodi se zaštita mlaznim betonom debljine po potrebi sa ugradnjom armaturne mreže. U svrhu procjeđivanja pokosa i oslobađanja od hidrostatskog pritiska između sidara ugrađuju se procjednice od PVC cijevi Ø 50 - Ø 80 mm.