Geotehnički radovi


Autoputevi, državne ceste, pruge

Sanacija i izgradnja prometnica, održavanje i zaštita autoputeva, mostova, pruga, nadvožnjaka i drugih prometnih objekata. Uključuje i pripremne radove u građevinarstvu kao što su: iskopi, nasipanje, poravnanje terena, iskop kanala, uklanjanje stjena i slično. Redovno održavanje podrazumijeva aktivnosti koje se u kontinuitetu poduzimaju na cestama, kako bi se u što većoj mjeri mogao osigurati što veći stupanj sigurnosti, odgovarajuća brzina i udobnost odvijanja cestovnog prometa. Aktivnosti uključuju održavanje kolnika, održavanje odvodnje, bankina i pokosa, te održavanje objekata uz prometnice. Posebno valja obratiti pozornost na aktivnosti koje se nužno poduzimaju u zimskom periodu.